Hoping Tempo - Fill It To The Rim With Millicent.

Kyla under sommaren

Man har sett att inomhustemperaturen spelar stor roll på arbetsbelastingen som sätts på personalen och hur mycket dom verkligen klarar av. Till exempel så talar vi om att installera kylsystem i fastigheter och att underhålla dom redan existerande systemen. Men vissa verkar tycka att detta är onödigt eller att man inte behöver sådana saker i Sverige just för att det inte är så varmt, jämfört med andra länder. Så är detta den rätta lösningen, att inte installera ett sådant system? Inte om man vill att personalen skall prestera och få ett bra resultat i deras prestation på kontoret.